Test

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm:

2. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi:

3. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

4. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

5. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

6. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

7. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

8. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to:

9. Święcąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

10. W chwili wywracania się wózka należy:

11. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych:

12. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy:

13. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed:

14. Widząc świecącą się kontrolkę operator:

15. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się:

ul. Przyczyna Dolna 37,
67-400 Wschowa

© 2023 Internet Media. Wszelkie prawa zastrzeżone