Test

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

1. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna:

2. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, że jego działanie jest nieprawidłowe powinien:

3. Święcąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

4. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

5. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

6. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczną eksploatację, operator wózka:

8. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać:

9. Widząc świecącą się kontrolkę operator:

10. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

11. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując:

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

13. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

14. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

15. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy:

ul. Przyczyna Dolna 37,
67-400 Wschowa

© 2023 Internet Media. Wszelkie prawa zastrzeżone