Test

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

2. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi:

3. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

4. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

5. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

6. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje:

7. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:

8. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

9. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi:

10. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza:

11. Akumulatory kwasowe można ładować:

12. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10˚C:

13. W oparciu o tabelę określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału:

14. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma:

15. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien:

ul. Przyczyna Dolna 37,
67-400 Wschowa

© 2023 Internet Media. Wszelkie prawa zastrzeżone