I WJO - test

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną

1. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B :

2. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 1,5 t :

3. Urządzeniem zabezpieczającym operatora przed przygnieceniem lub wypadnięciem instalowanym w wózkach z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem może być :

4. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

5. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać :

6. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t :

7. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek :

8. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

9. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

10. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30°C :

11. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :

13. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy :

14. Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator :

15. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

ul. Przyczyna Dolna 37,
67-400 Wschowa

© 2023 Internet Media. Wszelkie prawa zastrzeżone