Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców na pomoc w rozwiązywaniu problemów podkładka do pisania bhpdotyczących ochrony pracy, proponujemy Państwu kompleksową obsługę Firmy w zakresie realizacji obowiązków służb bhp. Zgodnie z postanowieniami art. 23711 § 2 Kodeksu Pracy, zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).

Na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy zadania służby bhp w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba. W skład zakresu obsługi wchodzą między innymi:

• Szkolenia wstępne ogólne (Instruktaże wstępne i stanowiskowe)

• Szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych

• Ocena ryzyka zawodowego

• Opracowanie dokumentacji powypadkowej

• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zagadnień BHP

• Zapewniamy obsługę prawna przedsiębiorstw (nie tylko pod względem bhp).

Posiadamy uprawnienia do realizacji tych obowiązków w ramach świadczenia usług zewnętrznych po dniu 30.06.2013 r. na zasadach określonych w rozp. Rady Min. z dnia 02.11.2004 zmieniającym rozporzadzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004-246-2468).

 

Poszukujesz profesjonalnej firmy szkoleniowej?

Copyright © 2020 BHP PPOŻ Jarosław Wolnik by DedalMedia Agency